Wypełnij poniższy formularz, aby przesłać nam zgłoszenie serwisowe,
lub pobierz formularz Zgłoszenia Serwisowego i wyślij go na nasz adres: serwis@abgroup.global

Zgłoszenie serwisowe

Dane osoby zgłaszającej / dane firmy zgłaszającej
Dane zgłaszanego przedmiotu
Opis zgłaszanej wady/usterki
Okoliczności powstania wady/usterki
Dołącz zdjęcie (zdjęcie w formacje JPG lub PNG, maksymalna wielkość: 10 MB)